Obchodní podmínky

.

Provozovatelem internetového obchodu je :

Mgr.  Marcela Smazalová

Luční 589

Holýšov 345 62

Tel. 731490477

IČO : 74375563

e-mail : obchod@extraleginy.cz

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejsříku vedeného na Městském úřadě Stod pod Č.j. 302/07/OOŽÚ. Provozovatel není plátce DPH .

                                 DODACÍ    PODMÍNKY :

PLATBA A DOPRAVA: Balíčky posíláme vždy  jako balík DO RUKY prostřednictvím České Pošty s dodáním do druhého pracovního dne.

PLATBA PŘEDEM NA ÚČET    59.-KČ  - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až 3 dnů) prostřednictvím České pošty jako BALÍK DO RUKY.

PLATBA PŘI PŘEVZETÍ   99.-Kč    - zaslání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty jako BALÍK DO RUKY.

PRAVIDLA OBCHODU: Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, nebo v případě, že je vám původní potvrzení objednávky vůbec nedorazí, neprodleně nás kontaktujte.  Prodejce, si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o nějaké chybějící či nepřesné údaje, atp.

PLATBA A DOPRAVA:

a) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím jako dodací v objednávce zboží (není-li v poznámce uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty jako BALÍK DO RUKY.

 b) Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který slouží současně jako záruční a dodací list.

VÝMĚNA ZBOŽÍ :

Jak postupovat při výměně zboží

  1. Napište průvodní dopis, do kterého uveďte jaké zboží požadujete vyměnit , dále číslo objednávky (popř. přiložte kopii faktury), vaše jméno a tel. číslo.
  2. Zboží zašlete, spolu s průvodním dopisem na adresu provozovny internetového obchodu : 
    Mgr. Marcela Smazalová, Luční 589.Holýšov 34562.
  3. Po přijetí zboží zpracujeme vaší žádost a požadované zboží vám BEZPLATNĚ zašleme na adresu uvedenou v objednávce.

Bude-li zboží bez zjevných známek poškození nebo opotřebení, domluvíme se na výměně a termínu dodání nového zboží. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží, hradí kupující (zákazník).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Abychom Vám mohli zaslat zboží a nabídnout své služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chránit před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE: Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a příp. DIČ. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému nejsou poskytovány (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich  služeb. Vyhrazujeme  si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak  jednoduše sdělit že si toto nepřejete. Rovněž máte právo kdykoliv mi písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste  dříve poskytli.

SOUHLAS: Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

REKLAMACE:

Záruku lze uplatnit podle zákona ve lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní či materiální vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným nebo neopatrným zacházením, běžným opotřebením.


Reklamační řád: Případné reklamace vyřídíme podle platných právních předpisů (Občanského zákoníku pro fyzické osoby, Obchodního zákoníku pro právnické osoby).Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není na výrobku uvedeno jinak. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud výrobek byl:poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu výrobku je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném druhu poškození neprodleně informovat prodejce), poškozen neodbornou instalací nebo zacházením používán v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům a parametrům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje),poškozen působením živlů,poškozen nadměrným používáním nebo zatěžováním

POSTUP PŘI REKLAMACI :Nejdříve nás prosím  informujte o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu : Mgr. Marcela Smazalová, Luční 589, Holýšov 34562. Do zásilky přiložte kopii daňového dokladu a uveďte důvod reklamace. Vaši reklamaci se budu snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději však do 14 dnů od jejího vzniku.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného výrobku . Pokud se však kupující takto rozhodne, měl by pokud možno nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Bude-li vše v pořádku,vrátím vám peníze do 14 dnů včetně nákladů na dopravu. Ta je však počítána podle ceny nejnižší možné přepravy. Odpovídající částku za zboží vrátíme předem dohodnutým způsobem . Máte na výběr ze dvou možností:

  • A) poslat na  Váš  účet - doporučujeme, nejrychlejší varianta
  • B) poukázat složenkou - upozorňujeme že z částky je v tomto případě stržen poplatek 35,- kč který je účtován Českou Poštou s.p. za poukázku typu C.

 PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ :

I.

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Marcela Smazalová, Luční 589, Holýšov 34562  (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Mgr. Marcela Smazalová, Luční 589, Holýšov 34562

email: obchod@extraleginy.cz

telefon: +420 731490477

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) 

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) 

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, e-mail a telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.    Ze strany správce dochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·         zajišťující služby provozování e-shopu (sperkypokorna.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·         zajišťující marketingové služby.

2.    Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.  

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. . Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.